Deep Freeze

Integritat absoluta del sistema

Faronics Deep Freeze redueix les sol·licituds de taula d'ajuda de TI i redueix els costos fins a un 75%, ja que fa que les configuracions dels ordinadors siguin indestructibles. Aconsegueixi-ho assegurant-se que cada ordinador d'escriptori, portàtil i servidor sempre estiguin en perfecte estat de funcionament, tal com va ser configurat d’origen. Les empreses gaudeixen de més confiança en els seus ordinadors i tenen menys costos de suport tècnic, i a més el personal de TI s'allibera de les tedioses sol·licituds de taula d'ajuda. De fet, les empreses que implementen Deep Freeze experimenten un augment dràstic en el nombre d'usuaris i estacions de treball que reben suport de cada tècnic de TI. La protecció del disc de Deep Freeze permet que els usuaris puguin treballar i guardin documents, fulls de càlcul i altres dades a les unitats i particions descongelades (sense protecció).

Full de dades del producte

Beneficis de Deep Freeze

 • Ofereix als administradors d'informàtica la capacitat de lliurar una estació de treball neta i sistemàtica en totes i cadascuna de les sessions.
 • Allibera el personal d'IT de tedioses reparacions de sistema provocades per programari danyat, virus, programari maliciós, programari espia i canvis de configuració.
 • Permet que els usuaris es beneficiïn d'una experiència sense restriccions i sense problemes que també els permet guardar les seves dades.
 • Incrementa el control del departament d'informàtica sobre els sistemes de l'empresa a través de les capacitats de gestió i implementació de xarxes.
 • Redueix el temps i els costos que les empreses destinen a reparacions informàtiques.


"Alguns professors em van dir que estaven a punt de deixar-ho a causa del programari informàtic erràtic i inconstant.
Després de l'últim estiu, però, quan van instal·lar Deep Freeze, van recordar finalment per què els agradava ensenyar
".

-Chuck Taylor, Districte Escolar Unificat de San Juan, Califòrnia

Controleu i configureu les estacions de treball Deep Freeze amb Deep Freeze Enterprise Console.

Funcions principals

Protecció absoluta

 • Garanteix una recuperació del 100% de l'estació de treball quan es reinicia.
 • Brinda protecció amb contrasenya i seguretat total.
 • Protegeix múltiples particions i discs durs.


Integració i compatibilitat

 • Funciona en entorns d'inici múltiple.
 • Compatible amb canvis ràpids d'usuari.
 • Compatible amb discs durs SCSI, ATA, SATA i IDE.
 • Compatible amb discs bàsics i dinàmics amb sistema FAT, FAT32 i NTFS.
 • Disponible en cinc idiomes: anglès, francès, alemany, espanyol i japonès.

 

Seguretat i control

 • Encripta tots els components amb un únic codi de personalització.
 • Predefineix diverses contrasenyes que s'utilitzaran en una estació de treball o mitjançant el control de la línia de comandes amb diferents dates d'activació i expiració.
 • Genera contrasenyes encriptades d’un sol ús o per un sol dia.
 • Desactiva el teclat i el ratolí durant els períodes de manteniment o comanda.
 • La finestra de control de reinici ofereix la possibilitat de reiniciar immediatament.


Opcions de configuració

 • Crea arxius d'instal·lació personalitzats a través de l’Administrador de Configuració.
 • Preselecciona les unitats congelades i congela o descongela de manera selectiva les unitats reparades.
 • Programa reinicis / apagats automàtics.
 • Reinicia quan la sessió finalitza.
 • Apaga les estacions de treball després d'un temps d'inactivitat establert prèviament.
 • Programa períodes de manteniment descongelat (individuals o múltiples) per a realitzar actualitzacions de Windows a través d'Internet o servidors SEUS / WSUS i executa un arxiu per lots personalitzat per actualitzar les definicions d'antivirus.
 • Programa tasques d'enviament de missatges.

Opcions de Flexibilitat

 • Creeu fins a vuit ThawSpaces en una estació de treball que es poden utilitzar per emmagatzemar programes, guardar arxius o realitzar canvis permanents.
 • Els ThawSpaces poden ser visibles o estar ocults.
 • Especifica la mida i el sistema d'arxius del ThawSpace (fins a 1 TB si s'usa NTFS).
 • Utilitzeu el mode invisible per ocultar la icona de Deepe Freeze a la safata del sistema.


Opcions d'implementació

 • Ofereix l'opció d'instal·lació silenciosa per a una ràpida implementació en la xarxa.
 • Pot implementar-se en múltiples estacions de treball com a part d'una imatge mestra.
 • DFC inclosa en les instal·lacions a l'estació de treball i a l'arrel.


Opcions d'interoperabilitat

 • Utilitza la utilitat de control de línia d'ordres de Deep Freeze (DFC) per gestionar les implementacions de Deep Freeze de forma remota a través de la interfície de línia d'ordres.
 • Integra la protecció de Deep Freeze amb qualsevol solució de gestió d'escriptori amb capacitat d'executar el control de la línia d'ordres.


Arxius d'acció

 • Crea Arxius d'acció de Deep Freeze basats en XML per interactuar amb altres programes a través de Deep Freeze Console.
 • Els administradors poden crear, editar, descarregar i compartir arxius d'acció amb altres usuaris a través de Faronics Labs.


Consola Enterprise

 • Programa reinicis, apagats, Wake-On-LAN, tasques de congelació, descongelació i descongelació bloquejada dinàmicament una única vegada o de forma periòdica.
 • Les tasques programades s'executen fins i tot encara que Deep Freeze Console estigui tancada.
 • Canvia la programació del manteniment i reinicia / apaga sobre la marxa.
 • Utilitza l'arrel de l'estació de treball per a comunicacions i instal·lacions a l'estació de treball.
 • Administra estacions de treball fàcilment amb Grups Definits per l'usuari.
 • Completa ràpidament múltiples grups o subgrups amb filtres automàtics intel·ligents o importa grups d'Active Directory.
 • Actualitza tots els fitxers d'instal·lació preexistents automàticament.
 • Invoca el manteniment de sistema a comanda en mode "Descongelar bloquejada".
 • Inicia sessions de RDP i VNC a través de Deep Freeze Console.
 • Crea Consoles Enterprise personalitzades amb funcions i capacitats específiques per al cas.
 • Implementa, executa i controla el programari de les estacions de treball de forma remota.


Més opcions de xarxa

 • Es comunica amb estacions de treball a través d'una LAN, WAN o una combinació.
 • Compatible amb ports múltiples.
 • Predetermina contrasenyes amb dates d'activació i venciment.
 • Envia missatges de notificació instantàniament a les estacions de treball.


Requeriments del sistema
Deep Freeze requereix Windows 2000/XP/Vista i un 10% d'espai lliure al disc dur. L’Administrador de Configuració i l'Enterprise Console de Deep Freeze requereixen Windows 2000/XP/Vista per funcionar.
Els requeriments de maquinari coincideixen amb els que es recomanen per al sistema operatiu Host.